Pohledávky-revitalfinance.cz

Inkaso nebo vymáhání pohledávek?
Ne všichni věřitelé chápou rozdíl mezi inkasem a vymáháním pohledávek a tedy následně ani rozdíl mezi inkasními agenturami a firmami na vymáhání pohledávek (vymáhacími agenturami). A právě správný výběr tohoto subjektu má zásadní vliv na vymahatelnost pohledávky a na konečný výsledek, kterým je získání svých peněz věřitelem.
Při výběru mezi specializovanou firmou na vymáhání pohledávek a inkasní agenturou musí věřitel vycházet především z charakteru své pohledávky. Je to důležité proto, že inkasní agentury i specializované firmy na vymáhání pohledávek se zaměřují na rozdílné segmenty pohledávek, používají rozdílné metody vymáhání pohledávek a v důsledku toho dosahují i rozdílné úspěšnosti ve vymáhání pohledávek u přesně vymezených kategorií.
Inkasní agentury charakterizuje základní orientace na pohledávky retailové, spotřebitelské, pohledávky mobilních operátorů a na vymáhání pohledávek u fyzických osob. K vymáhání pohledávek přistupují tzv. „průmyslovým způsobem“, který představuje tři základní fáze – mimosoudní inkaso pohledávek, soudní vymáhání pohledávek a předání pohledávek exekutorům. Mimosoudní vymáhání pohledávek je u inkasních agentur založeno na nízkonákladovém systému, to je na zasílání dopisů a upomínek, na telefonických urgencích apod. V procesu soudního vymáhání pohledávek inkasní agentury vystupují pouze v roli prostředníka, protože vlastní soudní vymáhání provádějí advokáti a exekuci exekutoři. Pro soudní vymáhání a exekuce žádný věřitel nepotřebuje zprostředkovatele, kterým inkasní agentura jen zvyšuje věřiteli náklady celého řízení.

Firmy na vymáhání pohledávek (vymáhací agentury) se zabývají pouze mimosoudním vymáháním pohledávek. Značný počet se jich zaměřuje na vymáhání pohledávek z obchodního styku. Velkou předností specializovaných firem na vymáhání pohledávek je to, že s každým dlužníkem pracují individuálně a velmi důsledně usilují o dosažení výsledku požadovaného věřitelem.
Mezi inkasními agenturami a firmami na vymáhání pohledávek je podstatný rozdíl v konstrukci provize za provedené služby. Většina inkasních agentur fakturuje věřiteli objem provedených prací, zatím co firmy na vymáhání pohledávek mají provizi závislou na úhradě pohledávky dlužníkem.
V kategorii specializovaných firem na vymáhání pohledávek má na českém trhu výrazné postavení společnost Revital Finance s.r.o., která se specializuje na odkup pohledávek z obchodního styku. Věřitelům, kteří mají problémy s úhradami pohledávek odběrateli, doporučujeme obrátit se právě na Revital Finance – internetový portál: www.revitalfinance.cz

Leave a Reply

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat