Omlazení obličeje – Facelift – jaká jsou rizika

Všeobecná rizika

Mezi všeobecná rizika řadíme reakci na anestézii. Z těch nejvážnějších uvádíme alergickou reakci na anestetikum při místním umrtvení. Co se týče celkové narkózy, občas bývá nevolnost a zvracení, které je nutné tlumit, aby se předešlo další komplikaci, kterou je krvácení. Pokud není krvácení dobře drénováno a krev se hromadí v podkoží, vzniká hematom, který je dobré odstranit. Drobné hematomy se mohou ponechat ke spontánnímu vstřebání. Nevítanou komplikací každé operace je infekce. Proto se vždy snažíme dodržovat operační zásady sterility, aby bakterie do rány nemohly vniknout.

Specifická rizika

Při operaci tohoto typu existují samozřejmě i specifická rizika, na které je třeba klienty upozornit. Ač se některé vyskytují velice zřídka, přihodit se mohou. Každá operace sebou nese určitou bolest a stejně tak je to i u faceliftu – plastická operace obličeje. Asi nejmarkantnější změnou v pooperačním období je otok, který může narůst do relativně velkých rozměrů. Otok je dočasná záležitost, která během několika dalších dní pomalu ustupuje. Stejně tak je přirozené, že se po plastické operaci objeví modřiny, které rovněž během několika dní postupně blednou. Po sundání obvazů může být klient překvapen necitlivostí pokožky tváří, která je zapříčiněna přerušením drobných nervových zakončení v průběhu plastické či estetické operace. Tato necitlivost se opět postupně během několika měsíců upravuje většinou až k normálu. Větší komplikací je přerušení nervů vedoucích do hlubších vrstev, které může způsobit ochabnutí příslušných svalů nebo ztrátu citlivosti části ucha. Tato komplikace, pokud je nerozeznaná již při operaci obličeje, může mít již trvalé následky v podobě asymetrie v obličeji nebo trvalé ztráty citlivosti.

Co se týče vlastního hojení kůže, zde se můžeme setkat se všemi formami poruch hojení, od jizev propadlých (atrofických), vystouplých (hypertrofických) a dokonce i keloidních. Vlastní jizvy jsou z počátku červené a v průběhu zrání mění barvu na tělovou a měknou. V místech, kde vede linie řezu ve vlasech můžou být poškozeny vlasové folikuly a není zde další růst vlasů. Díky sníženému cévnímu zásobení operované oblasti po výkonu je často patrná určitá změna barvy kůže, která se může navrátit do normálu po dobrém prohojení. V případě komplikovaného hojení může dojít až k odumření části kožního krytu.

MUDr. Ivan Justan, Ph.D.

mobil: +420 777 136 908
email: info@justan.cz

web: www.plasticka-esteticka-chirurgie.cz

Leave a Reply